dimarts, 28 de febrer de 2012

diumenge, 12 de febrer de 2012

Reformulació romàntica de l'espai urbà


 

Una mostra de la monumentalització de l'espai urbà

A mitjan segle XIX es produeix una reformulació romàntica de la idea de monument, es dignifica l'espai urbà de Barcelona, s'enderroquen les muralles i s'aprova el Pla d'Eixample d'Ildefons Cerdà.

Aquest itinerari recorre diversos edificis, places i carrers, des del Liceu fins a l’Acadèmia de Bones Lletres, i mostra aquesta monumentalització de l’espai urbà, cronològicament poc abans de l’enderroc de les muralles i la construcció de l’Eixample.