divendres, 27 de juliol de 2012

Barcelona 92: visita d'obres


La contribució de l’Arxiu Municipal de Barcelona a la celebració del 20è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, per mitjà del web Visita d’obres, és la prova més tangible d’allò que avui és ja història sobre la transformació de la ciutat (no sempre ben resolta) i dels esdeveniments olímpics de ressò mundial. Aquest patrimoni descansa i reviu aquí des de les prestatgeries dels arxius per parlar-nos en primera persona de la celebració dels Jocs i de la gestió i l’execució de les infraestructures urbanístiques. Així, els documents ens evoquen, amb total sinceritat després dels anys, les grans transformacions de la façana marítima per salvar les barreres arquitectòniques que van obrir la ciutat al mar (potser el guany més visible de la ciutat), la revitalització de la muntanya de Montjuïc amb totes les grans infraestructures esportives (infrautilitzades perquè les polítiques d'educació esportiva són miserables), l’eclosió d’un barri nou (que no acaba encara de ser un barri perquè els carrers no tenen vida), amb l’enderrocament de fàbriques antigues i els edificis industrials (calia haver estat més curós i preservar l'entramat urbanístic i arquitectònic, no només unes fàbriques i unes xemeneies testimonials), que va donar lloc a la Vila Olímpica, o altres obres cabdals a les zones de la Vall d’Hebron, la Diagonal, la Meridiana, la plaça de les Glòries (una altra obra mal resolta que encara no s'ha solucionat) i els nous cinturons de la ciutat (el transit interior no està ben resolt i no hi ha nassos de tancar el centre històric).

El valor d’aquests fons documentals rau en el fet que es tracta de documents textuals, fotogràfics, gràfics, iconogràfics, únics i originals, que es custodien i es conserven fonamentalment a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona i a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, dos dels centres que integren el sistema municipal d’arxius de l’Ajuntament i que apleguen un valuós patrimoni documental contemporani de la nostra ciutat de naturalesa diversa i de formats variats.

L’Ajuntament de Barcelona va fixar les bases des de les primeries de la candidatura olímpica en una actuació sense precedents per unificar tots els fons documentals dels diferents organismes i empreses en relació als Jocs Olímpics a l’Arxiu Municipal de Barcelona, una vegada acabessin els esdeveniments i es liquidessin les empreses, amb la voluntat que es conservessin i transmetessin íntegrament a les generacions futures.

Els fons documentals de HOLSA (Barcelona Holding Olímpic, S.A.) i de les seves filials IMPUSA (Institut Municipal de Promoció Urbanística, S.A.), AOMSA (Anella Olímpica de Montjuïc, S.A.) i VOSA (Vila Olímpica, S.A.), així com la documentació generada per l’Olimpíada Cultural, S.A. (OCSA) van ingressar a l’Arxiu Municipal de Barcelona en virtut del conveni de cessió signat l’any 1992. Igualment, l’any 1993 hi va ingressar també el fons documental general del comitè olímpic organitzador dels Jocs de Barcelona 1992, segons el conveni ratificat el 2007 amb la cessió definitiva de la totalitat de la documentació.

El gruix dels documents textuals es conserva a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (més de 1.252 metres de documentació i 49 planeres). Pel que fa a la documentació de HOLSA i les empreses filials es tracta de projectes, documents gràfics i textuals elaborats com a resultat de la construcció de la major part de les infraestructures urbanístiques, edificis i instal·lacions esportives relacionades amb els Jocs Olímpics de Barcelona 1992. Pel que fa a la documentació del comitè organitzador dels Jocs Olímpics Barcelona 1992 (COOB 92), es tracta d’un fons de documents textuals, resultat de les gestions administratives i de les diverses activitats dutes a terme entre els anys 1981 i 1993.

Els fons fotogràfics es custodien a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i apleguen imatges de diferents temàtiques. Aquest patrimoni es xifra en 265 fotografies generades per l’activitat de l’empresa AOMSA; 25.081 fotografies produïdes per l’activitat d’IMPUSA; 63.838 fotografies generades per l’activitat de VOSA. A més, també disposa de fotografies generades per l’activitat d’OCSA relatives a la dinamització del patrimoni historicoartístic de la ciutat, la creativitat cultural i la projecció internacional, i 1.300 fotografies dels actes dels voluntaris, del fons del comitè olímpic organitzador dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 (COOB 92).

Avui l’Arxiu Municipal de Barcelona se suma a les celebracions i ho expressa amb aquesta voluntat de lliurar aquest llegat a la ciutadania a través d’aquest canal web per reviure alguns dels aspectes més impactants de la transformació urbanística de la fita olímpica, una demostració de la vocació inherent de l’Arxiu Municipal de donar accés i màxima difusió del patrimoni documental de la nostra història més recent.

Joaquim Borràs Gómez
Arxiver en cap

[La cursiva entre parèntesi és meva]