dijous, 9 de maig de 2013

Jornades Alimentar Barcelona

Alimentar Barcelona: els temps medievals i moderns. Museu d'Història de Barcelona (MUHBA), 23 i 24 de maig de 2013.

La subsistència de les persones, en un context precari de producció i distribució d’aliments, va ser una preocupació fonamental dels governs de totes les ciutats de l’occident europeu, i una de les seves funcions més bàsiques fins al segle XVIII.

El sistema de mercat alimentari protegit de la ciutat de Barcelona tractava de garantir el proveïment dels aliments més bàsics i de contenir-ne els preus. Va ser un sistema que es mantingué sota la tutela municipal fins entrat el segleXIX, quan els principis del liberalisme econòmic i el centralis me de l’Estat espanyol el posarenen crisi. En aquestes jornades s’explicarà la formació, en els temps medievals, del sistema barceloní de mercat protegit dels productes més bàsics (com els cereals, el pa, la carn, el vi, el peix i l’horta), les seves característiques i la seva evolució al llarg dels segles fins a la seva transformació al segle XIX, quan es construí un nou model que serà analitzat més endavant, en futures jornades.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada