dissabte, 24 d’octubre de 2015

Ciutat, monarquia i formacions estatals (1249-1812)Ciutat, monarquia i formacions estatals (1249-1812)
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
25-27 de novembre de 2015


D'ençà de la seva fundació en temps de l'emperador August, Barcelona ha anat surant dins l'univers urbà de l'Europa occidental. A partir del privilegi fundacional del municipi el 1249, la ciutat va esdevenir un agent polític de gran relleu dins Catalunya i tota la Corona d'Aragó i, després, en menor mesura, dins la vastíssima Monarquia Hispànica. La imatge gairebé republicana que oferia Barcelona als segles XV, XVI i XVII, basada en una relació especial amb la monarquia i amb les institucions de govern catalanes emanades de les Corts, no superà el tràngol de 1714. No obstant això, la Nova Planta mantingué tant la unitat i la singularitat de Catalunya dins d'Espanya com la primacia de Barcelona dins el Principat, fins que la Constitució de 1812 féu un pas més en el procés d'apropiació de les entitats territorials històriques per l'Estat, amb una dràstica remodelació i minva de totes les institucions locals.

L'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ha considerat que la conjuntura actual fa molt oportú de reflexionar a l'entorn de les relacions entre les entitats polítiques que han incidit en la ciutat abans de la Revolució Liberal.

L'eix que ordena les sessions de treball està constituït per una seqüència cronològica de nou ponències relatives a l'encaix del municipi de Barcelona dins la trama canviant dels poders amb competències sobre la ciutat.

Les quinze comunicacions presentades ofereixen incursions en diferents facetes de la vida política, que sovint complementen les ponències, tot palesant una preferència dels investigadors actuals pels temps compresos entre l'eclosió del municipi a cavall dels segles XIII i XIV i la Guerra de Successió de començament del XVIII.2 comentaris: